Aktivní i ve stáří - 2011

Autor: Daniela Rybárová <dryb@atlas.cz>, Téma: Senioři, Vydáno dne: 06. 12. 2011

V roce 2011 senioři v občanském sdružení Pernula organizovali akce v rámci projektu Aktivní i ve stáří.

Projekt Aktivní i ve stáří byl podpořen grantovým systémem Zdravého města Třebíč, grantový program Sociální služby.

 Projekt „Aktivní i ve stáří“ navazuje  na předchozí projekty stejného názvu. Jeho cílovou skupinou jsou zejména ještě „aktivní“ senioři, kteří mají zájem a chuť vzdělávat se a získávat nové zkušenosti a poznatky a zároveň připravovat programy pro organizace pracující se staršími seniory, osobami postiženými i pro veřejnost.


Projekt je připravován na základě podnětů z řad aktivních seniorů a organizací pracujících se seniory.


Spolupracujeme s těmito organizacemi:Velkou část aktivit projektu zajišťují sami senioři formou dobrovolné práce. Projekt se snaží rozšířit nabídku vzdělávacích i volnočasových aktivit pro „aktivní seniory“  i klienty domovů pro seniory.


Za organizaci aktivit pro seniory, postižené, děti a veřejnost  byla nominována členka o.s. Pernula -  paní  Miluška Mrvková, do ankety „Skutek roku“, kterou vyhlásil kraj Vysočina. Díky došlým hlasům se umístila na 1. místě v kategorii sociálně-zdravotní. Ocenění  převzala 7.6.2011,  v zámku rodiny Kinských ve Žďáře nad Sázavou - více v článku Kraj ocenil nejlepší dobrovolníky Vysočiny.

 

Akce  seniorů jsou zaznamenávány ve fotodokumentaci, kronice: