Senioři v roce 2010 - Aktivní i ve stáří

Autor: Daniela Rybárová <dryb@atlas.cz>, Téma: Senioři, Vydáno dne: 17. 01. 2011

V roce 2010 senioři v občanském sdružení Pernula organizovali akce v rámci projektu Aktivní i ve stáří.

Projekt Aktivní i ve stáří  byl podpořen grantovým systémem Zdravého města Třebíč, grantový program Sociální služby.PC a internetV rámci projektu nabízíme pomoc při řešení konkrétních situací při práci s PC a internetem – při pravidelném setkávání- průběžně podle potřeby- e-mail, skype 

Vzdělávání  -  práce s fotografií

Na základě zájmu seniorů se vzdělávání zaměří na práci s digitální fotografií.
Fotografování- pořizování fotodokumentace akcí Pernuly – sdílení snímků - internet.

Tvořivé dílny

V rámci pravidelného setkávání seniorů byly uspořádány tvořivé dílny motivované lidovými tradicemi a zvyky v jednotlivých ročních obdobích. Šití panenek za účelem získání  prostředků  na humanitární pomoc.Program dílen připravují jednotliví senioři.

•    Masopust –  příprava masek- přehlídka masek
•    Velikonoční tvoření –výzdoba
•    Tvoření z přírodnin-podzim
•    Vánoční tvoření –výzdoba
•    Šití panenek – výtěžek- spolupráce s   o. s. Berkat- humanitární pomoc  

Sportovní a pohybové aktivity

Během celého roku měli senioři možnost věnovat se sportovním a pohybovým aktivitám. V návaznosti na ročním období byly připraveny programy:

•    Turistika – toulky Vysočinou
•    Kondiční cvičení
•    Nordic Walking - sportovní chůzí s hůlkami zlepšujeme tělesnou zdatnost  seniorů

Taneční pro seniory


Šest  na sebe navazujících  lekcí zaměřených na společenské tance. Záměrem je navodit   dobrou psychickou a fyzickou pohodu seniorů.


Slavnostní setkání seniorů u příležitosti „Deset let činnosti seniorů při o.s. Pernula“

Příprava a realizace programů pro klienty domovů pro seniory, Domovinky, SPCCH a spolupracující organizace

V letošním roce byly realizovány:

•    Poznáváme cizí země – cestující senioři se podělí o zážitky z cest -   besedy,  promítání dokumentů  - Skandinávie, Kanárské ostrovy, Švýcarsko, Egypt, Chorvatsko, Řecko
•    Zpíváme s kytarou
•    Klubu seniorů při MKS – poskytnout lektorku pro nácvik tanečního vystoupení
•    Taneční vystoupení účastníků tanečních kurzů