Senioři v roce 2009

Autor: Daniela Rybárová <dryb@atlas.cz>, Téma: Senioři, Vydáno dne: 08. 01. 2010

V roce 2009 senioři v občanském sdružení Pernula organizovali tyto akce:

  • Tvořivé dílny
  • Pravidelná setkávání - skupina pedagogů
  • Pravidelná setkávání - příznivců PC a internetu - výměna zkušeností, rady, konzultace
  • Realizace programů pro partnerské organizace : seniory, Domov seniorů, Domovinku - poznáváme cizí zemně, zpívání při kytaře
  • Pohybové aktivity - kondiční cvičení, taneční pro seniory, turistika, Nordic walking
  • Prezentace občanského sdužení Pernula na Dnech zdraví v Třebíči

Aktivity seniorů v občanském sdružení Pernula byly v roce 2009 podpořeny grantovým systémem Zdravého města Třebíč, grantový program Sociální služby.


Prezentace na Dnech zdraví  v Třebíči

Tvořivé dílny - fotografie

Turistika - fotografie

Nordic walking - fotografie

Taneční pro seniory - fotografie