Projekt Pohybová abeceda

Autor: Daniela Rybárová <dryb@atlas.cz>, Téma: Pohyb - hra - zdraví, Vydáno dne: 21. 08. 2009

Projekt  je určen rodičům a jejich dětem. Pokud hledáte cestu ke správnému pohybovému vedení dětí, můžete právě v našich programech najít podněty ke  cvičení a hrám už těch nejmladších dětí.

Hravá a tvořivá cvičení rozvíjí vnímání dětí a jejich dovednosti,  správné pohybové návyky, jemnou a hrubou motoriku, orientaci v prostoru. Programy využívají říkadel, písniček, pohybových her, netradičních cvičebních pomůcek a hraček. Díky omezenému počtu dětí v kurzech je možné respektovat  jejich individuální potřeby a schopnosti.

Projekt Pohybová abeceda je řešen za finanční podpory města Třebíče v rámci dotačního programu „Grantový systém Zdravé město pro rok 2010, Grantový program Ostaní projekty pro zdravé město“.

Pro děti jsou určeny kurzy:

Program je zaměřený zejména na prohlubování kontaktu  dítěte s rodičem – matkou, inspiruje ke vzájemným pohybovým chvilkám a dává základ k dalším pohybovým aktivitám.

cviceni_balony4

Program, který rozvíjí první spolupráci dětí se svými vrstevníky, využívá motivací, tvořivých činností velkých míčů, netradičních pomůcek a hraček, písniček, říkadel a pohybových her

cviceni_balony1
Tento program je určený dětem od 3 do 6 (a více)let. Při lekcích je mohou, ale nemusí doprovázet rodiče. Děti se vědomě učí ovládat své pohyby – nejprve rozloženě (jako písmenka v abecedě). Po zvládnutí základních principů pohybu jednotlivých částí těla, se pohyby začínají propojovat („ve slova a věty“). Toto cvičení využívá moderní pomůcky a základem je motivace jednotlivých cviků.


cviceni_balony2


cviceni_balony3

Pro rodiče, zejména maminky, je určen kurz:

Maminky si mohou vyzkoušet princip a náročnost jednotlivých cvičení a lépe tak potom pracovat se svými dětmi.
Jsou zařazena cvičení posilovací, protahovací a uvolňovací na velkých míčích zaměřené na správné držení těla, rovnováhu a posílení pánevního dna. Cvičení jsou prováděna v doprovodu rytmické i relaxační hudby.Lektorky kurzů:

Mgr. Lenka Herbrichová – lektorka cvičení rodičů s dětmi
Ilona Coufalová – lektorka  cvičení pro ženy „Fit pro život“

Kde a kdy pro Vás kurzy chystáme:

Kurzovné:

Je možné uhradit v hotovosti nebo na účet: 4500010318/7940

Bližší informace a přihlášky:

Tel.: 731 511 505
E-mail: pernula@volny.cz
Ukázky cviků - část I.

Ukázky cviků - část II.

Říkadla