Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance - jaká byla

Autor: Daniela Rybárová <dryb(at)atlas.cz>, Téma: Krajská přehlídka 2007, Vydáno dne: 21. 04. 2007

Ach, člověče! Nauč se tančit, jinak nebudou andělé vědět, co s tebou?

Tímto citátem byla zahájena letošní přehlídka dětských skupin scénického tance v Třebíči. Na jevišti divadla Pasáž se roztančilo 25 souborů z kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, i andělé  se dotýkali…Po úsměvné úvodní znělce/ jihlavský soubor  TAJI /,která navodila žánry tance,již proudilo pohyblivé divadlo směrem od nejmenších po nejstarší tanečníky-herce. V kategorii do 10ti let  převažovala hravá témata jako Bádali vědci bádali, Ovečky, Pojďte si hrát. Z dalších tanečních pojetí této věkové kategorie bych upozornila na choreografie motivované folklorem / Na svatého Jana,  ZUŠ Charbulova, ch. L.Švandová / a  taneční lyriku Myšlenky v mé hlavě/ ZUŠ Charbulova, ch.L.Švandová/   a Svítí jak slunko/ ZUŠ Charbulova, ch. D.Nejedlá/. Nad posledně zmiňovanou andělé zaplesali a byla ohodnocena nejvyšším oceněním. Zvítězilo sugestivní originální pojetí propojené s napětím a světelným ozvláštněním.

V 2. kategorii, věkově 11 – 15 let, jsme zhlédli širší žánrovou pestrost. Od lyriky /choreografie  Voda, Píseň barevného listí/  jsme přešli k volně laděnému pojetí až globálního tématu Spolu/  ZUŠ Chotěboř, ch. S.Tonarová/. Tato choreografie byla oceněna za citlivý projev vybraného  tématu a zanechala i na mě hluboký výrazový dojem. Jak toho autorka dosáhla? Jednoduchostí volených tanečních prvků, protože 14 tanečníků se opravdu neustále pohybovalo Spolu, ale tak, aby si navzájem nebránili v pohybu. Opakující se taneční formace gradovala dynamičností a na jevišti se otevřel  napínavý příběh…

Dále bych se zmínila o dvou stylizačně popartových kusech. Nové pojetí scénického tance nám bylo  předvedeno  v choreografii Ptačina /GEN ZUŠ Žďár n.S., ch. H. Ludvíková/. Hudba – pouze zvuky – pohyb – skoro pantomima – celkový dojem  – obraz vytržený ze života ptáků, jejich volnost, úděl ..

Druhým ojedinělým ztvárněním bylo podle mého  téma Když se sen sklání a stín probouzí
/ Pernula, Lucie Břinková/.  Kompozice vystavená na kontrastech, dynamika  - statika, světlo – stín  - to vše podbarvené kontrasty v rytmu.

Z hlediska výtvarného nemohu nezmínit barevnost a nápaditost pojetí kostýmů u tance Panenky ze skříňky / ZUŠ Hrušovany n. Jevišovkou, ch. M. Fialová/.

Andělé mohou být spokojeni, člověk tancem žije. Děkuji organizátorce celé přehlídky Daně Kratochvílové /Pernula/ za zprostředkování nových dojmů, děkuji moderátorce přehlídky Katce Kocsisové za vystižení atmosféry a děkuji městu Třebíč za poskytnutí prostor divadla.

Díky.     Olga Kirchdorferová / Vv/best life insurance policies life insurance cover