Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance - pozvánka

Autor: Daniela Rybárová <dryb@atlas.cz>, Téma: Krajská přehlídka 2007, Vydáno dne: 07. 03. 2007

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na letošní

Krajskou postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance do Třebíče.

Přehlídka proběhne v sobotu 14.4. 2007 v divadle Pasáž na Masarykově náměstí

a uskuteční se za finanční podpory MK ČR, MŠMT ČR a Kraje Vysočina.


Předběžný časový harmonogram:

              po ukončení přehlídky porada a rozborový seminář s porotou


Účastnický poplatek:  400,- Kč za každou choreografii

Přehlídka proběhne za podpory MK ČR a Kraje Vysočina.

Přihlášky zasílejte do 25.3. 2007 na adresu:

PERNULA – Dukovanská 973, 674 01 Třebíč
E-mail: pernula@volny.cz


Těšíme se na setkání!
PŘIHLÁŠKA   CHOREOGRAFIÍ
 

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Třebíč – 14.4. 2007
 

 Název souboru: …………………………………………………………………………………………………

 Průměrný věk: …………………………

 Vedoucí souboru: ………………………………………………………………………………………………..

 Adresa: …………………………………………………………………………………………………………..

 Telefon: ……………………………………. E-mail: ……………………………………………………………

 Název choreografie: ………………………………………………………………………………………………

 Choreograf: ……………………………………………………………………………………………………….

 Hudba: …………………………………………………………………………………………………………….

 Délka choreografie: ……………………………..

 Počet účinkujících:    dívky: ……………………..               chlapci: ……………………

 Doprovod:                  ženy: ………………………               muži: ………………………

 Krátce o choreografii: ……………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………..