Fit pro život - kondiční cvičení pro ženy

Autor: Daniela Rybárová <dryb@atlas.cz>, Téma: Pohyb - hra - zdraví, Vydáno dne: 30. 08. 2006

Fit pro život - kondiční cvičení pro ženy

Kombinace cvičebních technik vedoucích k posílení, zpevnění a celkové harmonii těla. Posilovací, protahovací a uvolňovací cviky na velkých míčích zaměřené na správné držení těla, rovnováhu a posílení pánevního dna. cvičení v doprovodu rytmické i relaxační hudby.

Omezený počet účastnic ve skupině – individuální přístup.

Lektorka programu:

 Ilona Coufalová

Kde a kdy pro Vás kurzy chystáme:

Středa 18:00 - 19:00 - Centrum ENERGY, ul. V. Nezvala – v blízkosti autobusového nádraží

Kurzovné:

Kurzovné je možné uhradit v hotovosti nebo na účet: 4500010318/7940 K úhradě kurzovného  je možné využít příspěvku zdravotních pojišťoven na kondiční a regenerační programy.

Bližší informace a přihlášky:

Tel.: 731 511 505, 603 757 165
E-mail: pernula@volny.cz