Paci, paci, pacičky

Autor: Daniela Rybárová <dryb@atlas.cz>, Téma: Pohyb - hra - zdraví, Vydáno dne: 30. 08. 2006

Paci, paci, pacičky  - cvičeni rodičů s dětmi od 18 měsíců do 3 let.

Program pro děti s dodiči, v ekterém děti hravým a nenásilným ypůsobem získávají správné pohzbové návyky, prohlbují kontakt s rodičia zároveň učí komunikaci a práci v kolektivu.

Velké míče a další pomůcky - pohybocé hry - dechová cvičení - masáže

Cílem programu je:

Lektor: Mgr. Dana Kratochvílová, pedagog pohybové výchovy

Kontakt: tel. 731 511 505,  pernula@volny.cz

Kde: Studio Cantus Slunko, bývalá MŠ, Fr. Hrubína 753, Třebíč

Kdy: čtvrtek 9:30 - 10:30, první hodina 9.9.2008

Cena: 900,- Kč za pololetí

K úhradě kurzoného je možné využít příspěvku zdravotních pojišťoven na cvičení dětí do 3 let.

Program kurzu:

Přihlášku naleznete v sekci Download.

Ukázky cviků - část I.

Ukázky cviků - část II.

Říkadla